کمی فشار به هر عضوی باعث قویتر شدن و بهتر شدن آن عضو می‌شود. مغز و ذهن انسان هم از این قاعده مستثنی نیست. کمی فشار روی ذهنتان باعث رشد ذهنی می‌شود

باید به ذهنتان فشار بیاورید تا مطالب را به خوبی درک و تفسیر کند. برای موفقیت در کنکور تسلط بر مطالب لازم است. تسلط بر مطالب به معنای از بر کردن آنها نیست. بلکه به معنای درک و تحلیل مطالب است. شما باید بتوانید مطالب را به خوبی درک و روی آن تسلط کافی داشته باشید. کاملا واضح است که به یاد داشتتن فرمولها و …. نیاز به حفظ کردن آنها دارد و حفظ کردن بعضی مطالب لازم است اما باید از این مرحله رد شوید و تسلط کافی روی مطالب داشته باشید.

نظرات شما