آیا دویدن صدمات مفصلی زانو در افراد را افزایش می دهد یا به پیشگیری از آن ها کمک می نماید؟ آیا دویدن می تواند از زانو در مقابل جراحت و آرتریت محافظت کند یا خیر؟

دویدن از این جهت که در طول زمان سبب ایجاد ساییدگی و پارگی در زانو و در نتیجه درد مفاصل و آرتروز و آسیب های دیگر می شود، شهرت دارد. اما یک مطالعه کوچک نشان داد که ۳۰ دقیقه دویدن باعث کاهش التهاب در مفصل زانو می شود.

محققان دانشگاه بریگهام یانگ، ۱۵ دونده سالم ۱۸ تا ۳۵ ساله را مورد بررسی قرار دادند و قبل و بعد از ۳۰ دقیقه دویدن روی تردمیل، نمونه خون و مایع بین مفصلی زانوی آن ها را بررسی کردند. در حالت استراحت هم این آزمایش را انجام دادند.

محققان انتظار داشتند که بعد از دویدن، شاهد افزایش مولکولی ناشی از التهاب مایع بین مفصلی زانو باشند ، ولی برعکس دریافتند که التهاب پس از ۳۰ دقیقه دویدن کاهش پیدا کرد.

آنها دریافتند برخی نشانه های خاصی که آنها در مایع استخراج شده زانو به دنبالش بودند (دو سیتوکین موسوم به GM-CSF و IL-۱۵) از نظر میزان غلظت در شرکت کنندگان بعد از ۳۰ دقیقه دویدن کاهش یافته بودند.

زمانی که مایعات مشابه قبل و بعد از شرایط غیردویدن استخراج شده بودند، نشانه های التهاب به میزان یکسان باقی مانده بودند.

دانشمندان این آزمایش را روی ۶ نفر دیگر نیز انجام دادند، ولی متوجه شدند که نتایج در همه این افراد یکسان است.

نظرات شما