ده توصیه مفید تغذیه ای برای کنکوریهای عزیز

 

  • آب میوه را جانشین میوه ها نکنید.
  • غداهای  تازه و فرآوری نشده بخورید.
  • در هنگام خرید مواد غذایی بسته بندی شده، برچسب تغذیه ای آن را به دقت مطالعه کنید.
  • در رژیم غذایی تان هیچ گروه غذایی از جمله کربوهیدرات ها را قطع نکنید.
  • زیاده روی نکنید.
  • در هر چهار ساعت چیزی بخورید.
  • روزانه بیش از یک مولتی‌ویتامین مصرف نکنید.
  • ورزش برای تبدیل مواد غذایی به انرژی موثر است.
  • قبل از اینکه برنامه تغذیه ای را دنبال کنید بهتر است درمورد اعتبار کسی که برنامه را نوشته پرسوجو کنید.
  • مواد غذایی که مصرف می‌کنید را پیگیری کرده و از گروه های غذایی که بدنتان به آن نیاز دارد استفاده کنید.

 

نظرات شما