با بررسی سوالات عمومی رشته‌های دیگر می‌توانید درک بهتری از سوالات عمومی داشته باشید

شما در این حین می توانید برای اینکه در دروس عمومی جهش بزرگی داشته باشید سوالات عمومی گروه های دیگر را از خود آزمون بگیرید. به عنوان مثال داوطلب گروه ریاضی می تواند سوالات عمومی رشته های تجربی و انسانی و هنر و زبان را نیز بررسی کند.

این نوع بررسی سبب درک بهتر نحوه طراحی سوالات کنکور شده و شما را با سوالات عمومی بهتر آشنا می‌کند.

نظرات شما