حذف یک مبحث از قبل از آزمون اشتباه است حتی اگر آنرا نخوانده‌اید.

در هنگام آزمون به هیچ‌وجه به علت اینکه یک مبحث را نخوانده‌اید آنرا از پیش حذف نکنید. حاقل یه نگاه اجمالی به سوالات آن مبحث بیندازید. گاهی با توجه به یادگیری کلاسی ممکن است بتوانید به بعضی از این سوالات پاسخ دهید. پس به هیچ وجه یک مبحث را از قبل حذف نکنید.

نظرات شما