درهنگام مطالعه فقط روی مطلب متمرکز شوید و به چیز دیگری فکر نکنید

یکی از مواردی که در هنگام درس خواندن باعث حواس پرتی و عدم توانایی مطالعه می‌شود فکرکردن دایم به برنامه و مقدار انجام شده آن است. مثلا دانش‌آموز موقع مطالعه به فکر این است که چه چیزی را خوانده، کدام درس را رسانده و کدام را نرسانده است و چطور باید برساند. در هنگام مطالعه روی برنامه و انجام آن فکر نکنید و فقط روی درس خواندن و مطلب درسی متمرکز شوید. یادتان باشد اگر بتوانید برنامه را انجام دهید باید روی مطلب تمرکز کنید و اگر نمی‌توانید به برنامه برسید این استرس و حواس پرتی فایده‌ای ندارد.

نظرات شما