بیشتر وقت خود را روی مرور و تست زنی بگذارید.

روش درس خواندن در فرصت باقیمانده با روش درس خواندن قبل از عید فرق دارد. شما قبل از عید درسها را کاملا مفهومی و نکته به نکته می‌خواندید و سعی می‌کردید روی ریز مطالب مسلط شوید. درس خواندن از این به بعد فرق عمده ای دارد و به مانند درس خواندن شب امتحان با درس خواندن روزهای عادی فرق دارد. شما شبهای امتحان بیشتر توان خود را روی مطالبی می‌گذارید که می‌دانید سوال می‌آید و مطالب غیرضروری که احتمال سوال آمدن آنها کم است را حذف می‌کنید.

در فرصت باقیمانده بسته به درس خواندن شما تا اینجا برنامه فرق دارد. کسانی که درس خود را خوب خوانده‌اند باید بیشتر توان خود را روی مرور و تست زنی بگذارند. مطالبی که طبق الگوهای سالهای قبل بیشترین سهم را روی سوال دارند بخوانند و بقیه مطالب  را مرور کنند تا همچنان به یاد داشته باشند.

کسانی که تا کنون درست درس نخوانده اند باید همه توان خود را روی مطالبی که دارای بیشترین سهم در کنکور هستند بگذارند و مطالبی را که اهمیت کمی دارد رد کنند. اگرچه باعث می‌شود که بعضی از تستهای کنکور را از دست بدهند ولی بیشترین نتیجه برای کسانی که تاکنون درس نخوانده‌اند از این روش حاصل می‌شود.

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما