بالاترین میزانی که به شما آسیبهای جسمی و روحی نمی‌رساند در روز درس بخوانید.

منظور از افراط و تفریط این است که در بعضی روزها آنقدر درس بخوانید که از درس خواندن زده شوید و در بعضی روزها درس نخوانید یا یکی دو ساعت درس بخوانید. باید مانند دوندگان ماراتون انرژی خود را به درستی مدیریت کنید و تلاش مستمر و یکدست برای موفقیت داشته باشید. هر روز آنقدر درس بخوانید که لطمه جسمی و روحی نخورید اما با توان حداکثری درس خوانده باشید.

نظرات شما