مطالعه در شلوغی به دلیل حواس‌پرتی بازدهی کمی دارد.

شاید این توصیه عجیب باشد ولی بعضی به دلایل خاص خودشان در جان شلوغ مطالعه می‌کنند. مثلا در خلوت افکار گوناگونی به ذهنشان می‌رسد و حواسشان پرت می‌شود. بهتر است از مطالعه در محیط شلوغ پرهیز کنید و اگر در تنهایی نمی‌توانید در محیطهایی مانند کتابخانه مطالعه کنید یا با خانواده یا دوستانتان محیطی آرام و دو سه نفره برای چنین کاری پدید بیاورید. حواس پرتیهای محیط شلوغ باعث عدم تمرکز می‌شود و نمی‌گذارد شما درست درس بخوانید. برای درس خواندن محیطی آرام و مطابق سلیقه خودتان پیدا کنید یا این محیط را بسازید.

نظرات شما