توصیه می‌شود در هر ۶۰ دقیقه جدود ۱۰ دقیقه تا یک ربع به مغزتان استراحت بدهید.

 

دانشمندان می‌گویند که به رغم قدرت چشمگیر مغز، این عضو محدودیتی هم در رابطه با کارهایی که انجام می‌دهد، دارد.  بیشتر افراد بالغ تنها می‌توانند حدود ۶۰ دقیقه بر یک موضوع تمرکز کنند.  پیشنهاد می‌شود که برای ارتقای تمرکز خود، هر ۶۰ دقیقه کارتان را متوقف کرده و برای مثال چرخی در اطراف بزنید. هر فعالیت جدیدی در این حین می‌تواند به راه‌اندازی دوباره مغز و آماده کردن آن برای بازگشت به سوی کاری که در حال انجام آن بوده، یاری رساند.

نظرات شما