باید در فرصت باقیمانده ساعت مطالعه خود را تا حد امکان بالا ببرید.

کمتر از دو ماه و نیم تا کنکور مانده و ماراتون کنکور به انتهای خود نزدیک می‌شود. باید در این روزهای باقیمانده نهایت سعی خود را بکنید. تا جایی که می‌توانید باید درس بخوانید. و ساعت مطالعه خود را تا حد امکان افزایش دهید. سعی کنید هیچ فرصتی را هدر ندهید. دو ماه سعی و تلاش خوب باعث می‌شود که ناچار نشوید یک سال دیگر پشت کنکور بمانید. پس تلاش کنید و امیدوار باشید. و راه حل اصلی افزایش تلاش افزایش ساعت مطالعه روزانه است. با افزایش ساعت مطالعه روزانه می‌توانید توان خود را در این فرصت بالا ببرید و حداکثر نتیجه را از این روزها بگیرید.

نظرات شما