صبح‌ها کمی به خودتان انرژی بدهید و کارهایی بکنید که باعث بهتر شدن شروع روز می‌شود.

صبح که از خواب بیدار می‌شوید چند دقیقه ای را به خودتان اختصاص دهید تا شروع خوبی برای روز تازه داشته باشید. کمی نرمش کنید، صبحانه مناسب بخورید. عطر یا بوی گل استنشاق کنید و به بیان ساده کاری کنید که انرژی شما بالاتر رفته و برای یک روز فعالیت کنکوری آماده شوید. تمام این تلاشها شاید بیشتر از یک ربع ساعت وقت شما را نگیرد اما اثری بسیار خوب و فوق العاده روی بازدهی روزانه شما می‌گذارد.

نظرات شما