دانشمندان علوم اعصاب در مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا و دانشگاه مک گیل کانادا با انجام یک سری از آزمایشات، موفق شدند تا به صورت انتخابی انواع مختلف خاطرات ذخیره شده در یک نورون اختصاصی متعلق به یک حلزون دریایی را حذف کنند.

این پژوهش که در مجله Current Biology، منتشر شده نشان می‌دهد که خاطرات مشکل ساز مانند آن دسته از خاطراتی که سبب “اختلال استرس پس از سانحه”(PSTD) و اضطراب می‌شوند می‌توانند بدون آسیب رساندن به خاطرات دیگر از مغز انسان حذف شوند.

هنگامی که مغز یک تجربه تهاجمی را در بانک حافظه خود ذخیره می‌کند، آن خاطره در واقع در چندین فرم ذخیره می‌شود. هر خاطره می‌تواند بیت‌هایی از اطلاعات تصادفی از آن تجربه را داشته باشد و چند سال بعد، این خاطرات اتفاقی می‌تواند موجب حملات هراس و اضطراب شدید شود.

محققان این پژوهش در جستجوی راه‌هایی برای از بین بردن خاطرات ناخوشایند بدون آسیب رساندن به خاطرات بلندمدت وابسته به آن هستند که می‌تواند به افراد برای گرفتن تصمیمات مهم کمک کند.

محققان تصور می‌کردند مغز تمام حافظه‌های طولانی مدت چه وابسته و چه غیروابسته را با افزایش و حفظ قدرت اتصالات سیناپسی به طور مشابهی نگهداری می‌کند. اما آخرین پژوهش انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که خاطرات غیر وابسته و وابسته به شیوه‌های مختلف ذخیره و نگهداری می‌شوند.

در یک سری آزمایشات، دانشمندان دو عصب حسی را به یک نورون حرکتی در یک مدل سلولی دریایی متصل کرده و دریافتند که تحریک یک عصب حسی موجب ایجاد خاطره وابسته و تحریک دیگری باعث ایجاد یک خاطره غیر وابسته می‌شود.

آزمایشات نشان دادند که برای افزایش قدرت سیناپسی در طول شکل‌گیری هر خاطره، از دو پروتئین متفاوت استفاده می‌شود. با مسدود کردن یک مولکول پروتئینی خاص، محققان توانستند یک خاطره را بدون آسیب رساندن به سایرین حذف کنند.

محققان می‌گویند ما نیازمند مطالعات بیشتری هستیم برای تعیین اینکه کدام داروها می‌تواند برای حذف خاطرات غیر وابسته در مغز انسان مورد استفاده قرار گیرد.

نظرات شما