سرعت عمل داشته باشید ولی شتابزده نباشید. اضطراب و وسواس غلط جواب دادن هم نداشته باشید

باید در کنکور و آزمونهای دیگر کاملا دقت کنید و از هر نوع شتابزدگی خودداری کنید. توجه کنید که شتابزدگی و سرعت عمل داشتن دو چیز متفاوت هستند و سرعت عمل شما در کنکور باید بالا باشد و هر چقدر بالاتر باشد موفق تر هستید. اما از وسواس روی چک کردن هم پرهیز کنید و اضطراب غلط جواب دادن نداشته باشید. این اضطزاب عملکرد شما را مختل می‌کند و سرعت عمل شما را بسیار پایین می‌آورد.

نظرات شما