تمرکز کاملتان روی حل سوال باشد.

یک بازیکن فوتبال تا آخرین لحظه حتی اگر چند تا هم گل خورده باشند به نتیجه فکر نمی کند یا یک پزشک در اتاق عمل به این فکر نمی کند که آیا مریض خوب می شود یا نه فقط درست و حساب شده عمل کردن خودش فکر و عمل می کند. شما هم باید تمرکزتان روی حل سوال باشد. هر سوالی را که می‌خوانید روی همان سوال تمرکز کنید و نتیجه کلی را بررسی نکنید. این کار سبب می‌شود که جواب ندادن چند سوال شما را ناامید نکند.

نظرات شما