پیوستگی تلاش‌های روزمره شما منجر به موفقیت می‌شود.

برای موفقیت باید حرکت پیوسته و مداوم داشته باشید. باید تلاش خود را در طول زمان انجام دهید تا آرام آرام به موفقیت برسید. صبر و استقامت و تلاش پیوسته از لازمه‌های موفقیت است. در کنکور هم باید بتوانید به طور پیوسته درس بخوانید و در طول سال تلاش کنید. وقتی تلاش روزمره خود را در گذر زمان بررسی کنید می‌بینید که چقدر تغییر در میزان توان و دانش شما حاصل شده است.

این بیت شعر از هوشنگ ابتهاج به خوبی این مفهوم را بیان کرده است:

«آبی که برآسود زمینش بخورد زود                دریا شود آن رود که پیوسته روان است»

نظرات شما