هر روز باید چقدر تست بزنیم؟ اصلا باید هر روز تست بزنیم یا نه؟

هر روز باید چقدر تست بزنیم؟ اصلا باید هر روز تست بزنیم یا نه؟
هر چقدر هم که در گذشته و طی سالهای قبل از کنکور تلاش کرده باشید، زمانی به موفقیت خواهید رسید که در تست زنی موق باشید. همین موضوع باعث می شود که تکنیکهای تست زنی، روشهای تست زنی، مدت تست زنی، زمان تست زنی و مواردی از این دست جز سوالات عمومی برای هر دانش آموز پشت کنکوری خواهد بود.
کارشناسان مختلف آموزشی روشهای مختلفی را برای تست زنی توصیه کرده اند. برخی معتقدند تستها باید پس از پایان هر مطلب درسی و همزمان با آن تمرین شوند، برخی دیگر معتقدند هنگامی شروع به تست زدن کنیم که چند مبحث مختلف را تمام کرده باشیم و دامنه موضوعات برای تستها گسترده تر باشد.
اینکه در طول دوره مطالعه برای کنکور در چه مواقعی باید تست زنی را آغاز کنیم به شرایط و نحوه مطالعه، منابع و روش درس خواندنی که در پیش گرفته ایم بستگی خواهد داشت.
اینکه بگوییم الزاما باید هر روز به تست زنی بپردازیم صحیح نیست. ممکن است شما برای یک مبحث درسی نیاز به ۵ روز مطالعه داشته باشید، بهتر است در این ۵ روز و تا زمانی که بر روی این مبحث درسی تسلط کافی را پیدا نکرده اید از تست زنی اجتناب کنید. همینطور ممکن است برخی مباحث نیاز به زمان کمتری داشته باشندف در این گونه موارد می توان چند تست مختلف در آن مبحث را از قبل آماده کرده و چند ساعت پس از پایان آن مبحث و هنگامی که ذهنتان یک مقطع کوتاه استراحت کرده باشد، حل کنید.
به طور کلی اینکه در چه مواقعی باید تست های مباحث مختلف درسی را تمرین کنیم، زمان خاصی نداشته و بستگی به روش و برنامه ریزی که مشاور درسیتان برایتان در نظر گرفته است باید انجام گیرد، اما این نکته را نباید فراموش کنید که تنها زمانی شروع به تست زنی کنید، که تسلط کافی در روی آن موضوع خاص پیدا کرده باشید.

تا کنکور ۹۶ کمتر از یک سال باقی مانده است، شما می بایست در تست زنی به موارد مختلفی توجه کنید و برخی از تکنیکها را برای حل آنها تمرین کنید. از آنجا که در هنگام حل کردن تستها، بدون آنکه بخواهید مجبورید، مباحث درسی که تستها از آن تهیه شده اند را در ذهنتان مرور کنید، بدینترتیب تستها شما را در یک سطح آمادگی مطلوب نگه داشته و به مهارت شما می افزایند.
پیشنهاد میشود هر روز تستهایی را از مباحثی که روی آنها تسلط دارید آماده کرده و آنها را حل کنید. این موضوع به شما کمک می کند: درسهای گذشته را مرور، ضعفهای خود را شناخته، مدت زمان حل مسائل را کاهش و اعتماد به نفس خود را افزایش دهید.

نظرات شما