توضیح کامل مبحث گرما و قانون گازها به قلم حمید رضا فکری از رتبه های برتر موسسه کنکور آسان است.

توضیح کامل مبحث گرما و قانون گازها به قلم حمید رضا فکری از رتبه های برتر موسسه کنکور آسان است.
برای دانلود این جزوه می توانید روی  لینک گرما و قانون گازها  کلیک کنید.

نظرات شما