آمپر آندره ماری آمپر فیزیکدان فرانسوی ( ۲۰ ژانویه ۱۷۷۵ – ۱۰ ژوئن ۱۸۳۶ میلادی ) در کودکی اعدام پدرش را دید و این موضوع سخت در روح حساسش اثر بخشید . از سال ۱۷۹۶ تدریس ریاضی ، شیمی و زبان را شروع کرد . به سال ۱۸۰۱ به استادی ریاضیات دانشگاه پاریس نائل گردید […]

آمپر

آندره ماری آمپر فیزیکدان فرانسوی ( ۲۰ ژانویه ۱۷۷۵ – ۱۰ ژوئن ۱۸۳۶ میلادی ) در کودکی اعدام پدرش را دید و این موضوع سخت در روح حساسش اثر بخشید . از سال ۱۷۹۶ تدریس ریاضی ، شیمی و زبان را شروع کرد . به سال ۱۸۰۱ به استادی ریاضیات دانشگاه پاریس نائل گردید . آمپر با یافتن رابطه میان الکتریسیته و مغناطیس این علم را پیشرفت فراوان بخشید و از این راه شهرتی بسزا یافت . بیشتر دوران زندگی وی در راه بررسی و کاوش درباره الکتریسیته و مغناطیس گذشت و در دوران آخر زندگی گفتارها و کتابهای زیادی در این زمینه به رشته تحریر در آورد . آخرین کتاب بزرگ علمی او عبارتست از «تئوری نمودهای الکترودینامیک ، که فقط از تجربه نتیجه شده اند »آمپر در پانزدهم ژوئن ۱۸۳۶ طی تفتیش عقاید در مدرسه شبانه روزی مارس زندگی را بدرود گفت . از سال ۱۸۸۱ که کنگره بین المللی الکتریسین ها واحد جریان را آمپر نامید نام او همواره ورد تمام زبانها گردید

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما