چند دانستنی علمی جذاب

– ظروف پلاستیکی تقریبا ۵۰ هزار سال در برابر تجزیه وفساد مقاومند.
– در خط استوا ، دمای هوا در تمام فصول سال تقریبا یکسان است.
– قاره کوچک استرالیا دارای بزرگترین منبع بوکسیت یا هیدروکسیدآلومینیوم در جهان است.

– هر قفل شماره‌دار ممکن است یک میلیون رمز داشته باشد.
– یک قطره آب دارای یک‌ صد میلیارد اتم است.
– برج کج پیزا ۲۹۳ پله و برج ایفل ۱۷۹۲ پله دارد.
– رشد کودک در بهار بیشتر است.
– جعبه سیاه هواپیمای تجاری نارنجی است.
–  یک چهارم خاک روسیه در طول سال پوشیده از برف است.
– حس بویایی مورچه با حس بویاییسگ برابری می‌کند.

ـ چشم شتر برای محفوظ ماندن در برابر شنهای صحرا ۳ پلک دارد.
ـ تپش قلب گربه ۲ برابر قلب انسان است. قلب گربه در یک دقیقه بین ۱۱۰ تا ۱۴۰ بار می‌تپد.

نظرات شما