دانستنیهای کوتاه جالب سری دوم

  • به طور متوسط شما روزی ۵۰۰۰ کلمه صحبت می کنید که ۸۰% آن با خودتان است
  • تا کنون ۵ انقراض گروهی بسیار بزرگ در کره زمین رخ داده است و در هر انقراض گروهی همه جانداران متعلق به گونه های زیادی از جانداران به یکباره از بین رفته اند.
  • بیشتر غذایی که می خوریم برای مغز است. مغز با اینکه فقط ۲ درصد از وزن بدن را تشکیل می دهد، ۲۰ درصد از اکسیژن و کالری های آن را میگیرد.
  • پسران بیشتر از دختران در طول روز به دنیا می آیند و دختران بیشتر در شب متولد می شوند.
  • نمک از ۵۰۰۰ سال پیش در سفره ما انسان ها بوده است.
  • انسان های امروزی بطور متوسط شش سال از عمرش را تلویزیون نگاه می کنند و شش سالش را هم صرف غذا خوردن می کنیم و یک سومش را هم می خوابد.
  • برای تولید ۱ لیتر بنزین ۲۲.۵ تن گیاه در گذشته مدفون شده است.
  • شانس شبیه بودن دو اثر انگشت ۱ به ۶۳ میلیارد است.
  • غیر ممکن است که بتوانید با چشم باز عطسه کنید
نظرات شما