دانستنیهای کوتاه جالب سری اول

  • نور خورشید یک داروی ضد افسردگی است.
  • مردم در حال دروغ گفتن تمایل دارند به سمت چپ نگاه کنند.
  • بر اساس تحقیقات مردها یک سال از عمرشونو صرف خیره شدن به زنها می کنند.
  • توت تنها میوه ای است که دانه هایش خارج از آن رشد می کنند
  • گیاهان روی سطح زمین حدود ۴۰۰ میلیون سال است که وجود دارند
  • قرار دادن چند دانه برنج در نمکدان، مانع چسبیدن نمکها به هم می شود.
  • مغز در هنگام خواب فعال تر از وقتی است که تلویزیون می بیند.
  • میانگین غذای مصرفی یک فرد در کل زندگی اش چیزی حدود ۱۰۰ تن غذا و ۴۵۴۲۴ لیتر آب است.
  • بررسی ها نشان می دهد که رنگها حتی برروی عکس العمل های فیزیکی بدن ما هم تاثیر می گذارند. رنگ قرمز فشار خون را بالا می برد و رنگ سبزی که در اتاق های عمل بیمارستانها استفاده می شود، باعث آرامش می شود
نظرات شما