کنکور سال ۹۶ در سال آینده برگزار خواهد شد، اما از چه زمانی باید درس خواندن را شروع کنیم؟
این سوال را خیلی ها از خود می پرسند، اما خیلی ها به سادگی از کنار آن عبور می کنند.

همین حالا و هر جایی که هستید، ساعت روی اتاق یا محوطه ای که هستید را نگاه کنید. بله این واقعیتی است که وجود دارد. زمان به سرعت در حال گذر است و هیچ گاه نه تنها برای شما، بلکه برای هیچ شخص دیگری نخواهد ایستاد.
در این بین مطالعه برای آزمون کنکور نیز نیازمند صرف زمان است، زمانی که در همین لحظه در حال گذر است.
کنکور سال ۹۶ در سال آینده برگزار خواهد شد، اما از چه زمانی باید درس خواندن را شروع کنیم؟
این سوال را خیلی ها از خود می پرسند، اما خیلی ها به سادگی از کنار آن عبور می کنند.
شما روی هر مساله ای بیشتر تمرکز کنید بیشتر روی آن مهارت کسب خواهید کرد. برای مثال چرا شما به فارسی صحبت می کنید؟
دلیلش مشخص است. زیرا در محیطی که بزرگ شده اید به این زبان صحبت می کنند و چون از دوران کودکی کلمات فارسی را به طور مداوم شنیده اید، روی صحبت کردن به زبان فارسی مهارت پیدا کرده اید و به کلمات آن آشنایی دارید.
وقت گذاشتن برای کنکور نیز چیزی مشابه همین موضوع است. زمان شروع کردن برای مطالعه کنکور ۹۶ همین لحظه است. کنکور را باید از همین الان شروع کنیم. هر روز که فرصت داریم یک فرصت ویژه است برای تکرار و تمرین یک مبحث درسی. هر چقدر شما در طول دوران مطالعه کنکور به یک مبحث خاص برخورد کنید، در نهایت تسلط بیشتری به آن ممبحث درسی خواهید داشت. اگر به گفته های رتبه های برتر کنکور توجه کرده باشید، اکثر آنان بلافاصله از تابستان سال قبل میزان ساعت مطالعه خود را افزایش داده اند و از فرصت طلایی تابستان برای مرور مباحث درسی نهایت استفاده را داشته اند.
شما نیز اگر می خواهید در کنکور سال ۹۶ به بهترین نتیجه ممکن دست یابید؛ کافی است که از هین حالا شروع کنید. این شروع به موقع مطالعه همانند آن است که قصد دارید در یک مسابقه دو میدانی شرکت کنید. حالا داور سوت را زده باشد و عده ای مسابقه را اغاز کرده اما عده ای هنوز سر خط شروع ایستاده اند.
اگر می خواهید جز برنده های کنکور باشید، می بایست جز دسته ای باشید که مسابقه را زودتر آغاز کرده اند. دقیقا مطالعه کنکور از همین امروز شما را در این ردیف قرار خواهد داد. پس تا دیر نشده با کمک یک مشاور و طبق برنامه ریزی منابع را تهیه و درس خواندن خودتون را اغاز کنید!

نظرات شما