حتما تا حالا  برات پیش اومده چیزی رو از ته دلت و با تمام وجودت بخوای! آرزویی که ذره ذره ی  وجودت نیاز به داشتنش رو فریاد میزنه! همون آرزویی  که دلت براش می تپه! به امید رسیدن بهش نفس میکشی وتو رویاهات همیشه دنبالشی… قشنگ ترین رویای تو…رویای سوگلی تو…بالاترین دلیلت واسه زنده موندن! […]

حتما تا حالا  برات پیش اومده چیزی رو از ته دلت و با تمام وجودت بخوای! آرزویی که ذره ذره ی  وجودت نیاز به داشتنش رو فریاد میزنه! همون آرزویی  که دلت براش می تپه! به امید رسیدن بهش نفس میکشی وتو رویاهات همیشه دنبالشی… قشنگ ترین رویای تو…رویای سوگلی تو…بالاترین دلیلت واسه زنده موندن! واسه تلاش کردن! حسی که تو رو به ادامه دعوت میکنه و بهت انرژی میده! چیزی که واسه خواستنش    تردید نداری!   طوری میخوایش که نرسیدن بهش  برات درده …رنجه…عذابه…! ورسیدن بهش برات بالا ترین شوق و اشتیاقی که میتونی تصور کنی! واسه رسیدن به  همون رویای شیرینی که نمیتونی  فراموشش کنی.. .نمیتونی  جاشو با هیچ چیز عوض کنی…اون چیزه مقدس و عزیزی که قلب وروح وجسم و تمام وجودت خواهش رسیدن به اون خواسته است… باید تلاش کنی!!! چطور یادت رفته؟؟ خواستن نتونستن رو نمی پذیره… اشتیاق  رسیدن به آرزوی قلبی نتونستن و نشدن رو  نمیفهمه …خواستن فقط یه معنی داره و اونم تونستنه! اگه فقط بخوای و باور کنی که بهش میرسی کل قانونمندی های  کاینات همسو با تو میشه!خواستن به تو نیرو  وانرژی ای میده که تمام درهای بسته رو روت باز میکنه و تو رو با تلاشی تجهیز میکنه که با قدرتی عظیم فقط روی یک نقطه متمرکز شده  وبی شک تو رو به کامیابی میرسونه…مهم فقظ ایمان اعتقادت به  خواستته، خواستن رؤیایی که فکر رسیدن بهش عشق و تقلا و تلاش  رو توی تو زنده و صد برابر میکنه! همونی که تو رو مشتاق تلاش میکنه. هیچ قدرتی تاب ایستادن  در مقابل خواسته ی قلبی تورو نداره…اگه عشقت به آرزو  هدفت در اون حد  متعالی و بالای خودشه، اگه آرزوی رسیدن به خواستت اونطور تورو بی تاب و بی قرار میکنه  که شب و روز بهش فکر میکنی،  از همین امروز تورو میبینم که به خواستت رسیدی،  اگه هم بهش نرسی مقصر  فقط خودتی! ا گه واقعا میخوایش  باید هم پای بهاش براش خرج کنی  وسختی و رنجش رو برای رسیدن  به گنجش به جون بخری… یادت باشه هیچ  قدرتی جز خودت  نمی تونه مانع  رسیدن به خواستت بشه! تنها فاصله ی تو با  بزرگ ترین رؤیاها  و عزیزترین آرزو هات،فقط خواست و اراده ی خودته! چون خواسته ی قلبی توبه پشتوانه ی بیشترین تلاشت،  عامل شکوهمند ترین  تغییرات  مثبت زندگیته!!!!!!

نظرات شما