خواب مناسب باعث بهبود کارایی حافظه و تقویت ایمنی می‌شود.

البته منظور ما دانش آموزان تنبلی که همیشه در حال استراحت هستند نیستند. منظور ما دانش آموزانی هستند که برای اجرای برنامه درسی‌شان بی‌خوابی می‌کشند.  مغز در خواب دانشته های روزانه را طبقه بندی و به خاطر سپاری می‌کند. خواب مناسب روزانه باعث استراحت مغز می‌شود و مغز هم درسهایی که یاد گرفته اید را مرتب می کند و هم استراحت لازم برای فعالیت روز بعد را دارد. خواب مناسب بین ۶ تا ۷ ساعت در حالت عادی است و خواب بیشتر از هفت ساعت برای فعالیتهای شدید است.

همچنین خواب مناسب باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شما می‌شود چون باعث بازسازی مناسب سلولها می‌شود.

کم خوابی حافظه شما را ضعیف می‌کند بنابر این طوری برنامه ریزی کنید که کم خوابی نداشته باشید.

حواستان باشد که خواب بیش از حد باعث کسلی و خستگی و مشکلات دیگر می‌شود پس توصیه ما به معنای خوابیدن بیش از حد نیست.

نظرات شما