خستگی را از خود دور کنید و با انگیزش خود شاداب به مصاف کنکور بروید.

روز به روز به کنکور نزدیک تر می‌شویم. شما یک سال تلاش کرده اید و درس خوانده اید. خستگی جسمی و روحی در اثر این تلاش طبیعی است. اما باید بر این احساس‌های مخرب غلبه کنید. روش غلبه هم انگیزش خود است. باید به خود تلقین کنید که چیزی تا روز نتیجه‌گیری نمانده است. به خود امید موفقیت دهید که باعث می‌شود با لذت بیشتری درس بخوانید. از این فرصت کوتاه استفاده کنید و موفق شوید.

 

نظرات شما