موفقیتهایتان را به خودتان یادآوری کنید تا انرژی بگیرید و شکستهایتان را یک اتفاق بدانید و برای آن خودتان را سرزنش نکنید.

موفقیت‌هایتان را یادآوری کنید و به رخ خود بکشید.  این عمل به بالا رفتن میزان اعتماد به نفس و خودباوری کمک شایانی می کند. در سمت مقابل اگر کاری کردید که منجر به شکست شد، به جای شماتت خود، با خود بگویید که تجربه ای کسب کردم و بار دیگر درست عمل می کنم و موفق می‌شوم. شما برای یک پیروزی بزرگ نیاز به دو چیز دارید: شناخت نیروهای متحدتان و شناخت نیروهای مخالفتان! وقتی عواملی که باعث شکست می شوند را از طریق تجربه بیاموزید، دیگر اجازه نخواهید داد که در آزمون بزرگ و اصلی از جانب آن ها ضربه بخورید!

نظرات شما