تغذیه مناسب جز ضروریات دوره آمادگی کنکور است.

سوء تغذیه بلند مدت اثرات بسیار شدید روحی روانی دارد. نتایج تحقیقات علمی ثابت کرده گرسنگی باعث بدخلقی می‌شود اگرچه به تجربه همه ما این را می‌دانیم. باید بدانیم که تغذیه بد باعث عملکرد ضعیف مغز هم می‌شود و در نتیجه یادگیری و همچنین توان آزمون‌دهی شما را پایین می‌آورد. تغذیه نامناسب باعث احتمال بیشتر بروز بیماری هم می‌شود که خودتان می دانید اگر در جلسه مریض شوید چه اتفاقی می‌افتد و چگونه براحتی نتیجه یک سال زحمتتان هدر می‌رود. پس تغذیه مناسب داشته باشید و حواستان هم به خوتان باشد که مریض نشوید.

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما