افراد در اثر نخوردن صبحانه، دچار کاهش قندخون می‌شوند و همان‌طور که می‌دانید یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش تمرکز و یادگیری، افت قندخون است. با به تاخیر انداختن صبحانه نیز وعده‌های غذایی‌ جابه‌جا می‌شوند که این موضوع نیز باعث اختلال در یادگیری خواهد شد. پس به تمامی داوطلبان کنکور توصیه می‌شود، هیچ وعده غذایی به‌خصوص […]

افراد در اثر نخوردن صبحانه، دچار کاهش قندخون می‌شوند و همان‌طور که می‌دانید یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش تمرکز و یادگیری، افت قندخون است. با به تاخیر انداختن صبحانه نیز وعده‌های غذایی‌ جابه‌جا می‌شوند که این موضوع نیز باعث اختلال در یادگیری خواهد شد. پس به تمامی داوطلبان کنکور توصیه می‌شود، هیچ وعده غذایی به‌خصوص صبحانه را حذف نکنند.

نظرات شما