«آلزایمر» نوعی اختلال عملکرد مغز است که در طی آن، به تدریج توانایی‌های ذهنی بیمار کاسته می‌شود. برجسته‌ترین نمونه زوال عقل، اختلال حافظه‌ است که معمولاً به تدریج ایجاد شده و پیشرفت می‌کند. اما یکی از محققان مهندسی بیومدیکال دانشگاه کالیفرنیا می‌خواهد به کمک یک حافظه مصنوعی، حافظه انسان را به ویژه در بیماران آلزایمری افزایش دهد.

این پروتز حافظه با هدف تبدیل حافظه کوتاه‌مدت به بلند‌مدت و ذخیره آن به نحوی است که بخش هیپوکامپوس مغز انجام می‌دهد. در صورت عملی شدن این پروژه، امید افراد دارای اختلالات حافظه به بهبود افزایش می‌یابد. این دستگاه کوچک را می توان در هیپوکامپوس فرد کار گذاشت تا نورون‌هایی را تحریک کند تا حافظه کوتاه‌مدت را به بلند‌مدت تبدیل کند. «برگر» امیدوار است پروژه‌اش راهگشایی برای بیماران آلزایمر و افرادی باشد که دچار صدمات مغزی می‌شوند. او می گوید: «ما بسیار خوشبینیم و اکنون مشغول آزمایش روی انسان ها هستیم و نتایج خوبی هم گرفته ایم. هدف ما هم ارائه تجاری پروتزهای حافظه انسان به بازار است.»

 

alzheimer

 

در این میان «داستین تیلر» یکی از استادان مهندسی در دانشگاه وسترن رزرو دراین باره می‌گوید: «تمام این پروتزها یک چالش اصلی دارند. در مغز انسان میلیاردها نورن و البته هزاران میلیارد ارتباط میان نورونی وجود دارد؛ به همین دلیل تلاش برای یافتن فناوری که بتواند چنین حجم عظیمی از نورون‌ها را به یکدیگر متصل کند، بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود.»

نظرات شما