قرار است شبی عازم سفر شوید و جورابهای شما در فضای تاریکی قرار دارند …………..

شبی قرار است عازم یک سفر شوید. از آنجایی که زمان زیادی برای جمع کردن وسایل سفر ندارید، سریعا چیزهایی که به ذهنتان می رسد را درون چمدان می گذارید. همینکه قصد دارید سوار مانشینتان شوید، ناگهان به خاطر می آورید که فراموش کرده اید با خودتان جوراب بردارید و حداقل به یک جفت جوراب احتیاج دارید.
سریعا به منزل باز می گردید اما از بخت بد، همان لحظه برق می رود و مجبور می شوید در تاریکی مطلق (!) و به زحمت وارد اتاقتان شده، بر سر کشوی لباس هایتان می روید، می دانید که همه جورابهایتان مدل یکسانی دارند اما از بین آنها، ۱۰ جفت جوراب سفید، ۱۰ جفت جوراب مشکی و ۱۲ جفت جوراب سورمه ای دارید و البته همگی درهم و بر هم هستند.
آیا می توانید مشخص کنید حداقل چند جوراب باید بردارید که با خیال آسوده به سفر بروید؟
پاسخ، فردا در همین صفحه گذاشته می‌شود.
برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما