موفقیت در هر کاری از جمله در کنکور با پشتکار و انگیزه بدست می‌آید.

جمله‌ای منسوب به انیشتین وجود دارد که می‌گوید: «موفقیت ۹۹ درصد تلاش و یک درصد استعداد است.»

واقعیت این است که موفقیت در سایه تلاش بدست می‌آید. باید برای قبولی در رشته و دانشگاه دلخواهتان تلاش کنید و برای اینکه تلاش کنید باید در مورد کنکور جدیت داشته باشید. باید با تمام وجود بخواهید که در کنکور موفق باشید و در رشته و شهر دلخواهتان قبول شوید. وقتی جدیت و تلاش و انگیزه وجود داشته باشد راه موفیت پیدا می‌شود.

نظرات شما