مطالعه در شب را توصیه نمی شود اما اگر مجبور به انجام این کار هستند باید نکاتی را در نظر بگیرند. معمولا به افراد عادی توصیه می‌شود نیمه‌شب از هیچ ماده‌غذایی‌ای استفاده نکنند زیرا چاق می‌شوند اما در داوطلبان کنکور بحث چاقی مطرح نیست و مهم، قدرت یادگیری است. بنابراین به آنها توصیه می‌شود هنگام […]

مطالعه در شب را توصیه نمی شود اما اگر مجبور به انجام این کار هستند باید نکاتی را در نظر بگیرند. معمولا به افراد عادی توصیه می‌شود نیمه‌شب از هیچ ماده‌غذایی‌ای استفاده نکنند زیرا چاق می‌شوند اما در داوطلبان کنکور بحث چاقی مطرح نیست و مهم، قدرت یادگیری است. بنابراین به آنها توصیه می‌شود هنگام مطالعه و تقریبا در نیمه‌های شب از یک میان‌وعده سبک استفاده کنند زیرا در غیر این صورت دچار کاهش قندخون می‌شوند و تمرکزشان کم می‌شود.

نظرات شما