معمولا در سال کنکور مانند همه سالهای دیگر بین دانش‌آموز و خانواده مشکلاتی پیش می‌آید. اما در این سال رعایت آرامش و زود حل کردن مشکلات اولویت بسیار بیشتری پیدا می‌کند.

معمولا در سال کنکور مانند همه سالهای دیگر بین دانش‌آموز و خانواده مشکلاتی پیش می‌آید. اما در این سال رعایت آرامش و زود حل کردن مشکلات اولویت بسیار بیشتری پیدا می‌کند. هر چقدر فشارهای جانبی روی دانش‌آموز بیشتر شود، بازدهی و کارایی مطالعه و درس خواندن او را کمتر می‌کند. باید با حفظ آرامش و تعامل فشار تنش‌های خانوادگی را روی دانش‌آموز کم کنید. خانواده‌ها و اولیا باید حواس‌شان به این باشد که دانش‌آموز آنها یک نوجوان با خصوصیات دوره سنی نوجوانی مانند پرخاشگری و استقلال طلبی است و گاهی رفتارهایی از او سر می‌زند که عجیب یا غیر منطقی است. اولیا باید به عنوان بزرگتر و افراد با تجربه، مشکلات را با توجه به شناختی که از فرزندشان دارند زودتر حل کنند و آن‌ها را به بحران تبدیل نکنند.

نظرات شما