نباید بیش از حد از دانش‌آموزتان انتظار داشته باشید.

هر دانش‌اموزی توان یادگیری مخصوص به خود را دارد و در یک زمان محدود، تا یک حد خاصی می‌تواند رشد(علمی) کند. باید با توجه به تواناییهای دانش‌آموزتان از او انتظار داشته باشد و از او نخواهید که یک شبه بر دروس خود مسلط شود. اما چگونه می‌توانید او را رشد دهید بدون اینکه انتظار بالایی از او داشته باشید؟ باید روند او را در سالهای قبل نگاه کنید. اگر دانش‌اموز شما درسخوان و کوشا باشد همان روند یادگیری سالهای قبل توان اوست و می‌تواند کمی آن را افزایش دهد. اما اگر دانش‌آموز شما درسخوان نیست باید یک روند شتابدار از او بخواهید یعنی هر چقدر درطول سال جلوتر می‌روید باید توان او افزایش یابد. در صورت نیاز با یک مشاور خوب مشورت کنید.

نظرات شما