یکی ار روشهای تحریک فرزندان از گذشته تا کنون در خانواده‌های ایرانی مقایسه فرزند با بچه‌های فامیل بوده.

یکی ار روشهای تحریک فرزندان از گذشته تا کنون در خانواده‌های ایرانی مقایسه فرزند با بچه‌های فامیل بوده. این روش، روش بسیار بدی برای تحریک و انگیزش فرد است.  باعث کدورت فرزندتان با بچه‌های فامیل می‌شود و همچنین احساس بی‌عرضگی و ناتوانی به او می‌دهد. باید در نظر داشته باشید که هر انسانی منحصر به فرد است و استعدادها، قابلیت‌ها و همچنین ضعفهای خودش را دارد. مقایسه و سرکوفت به فرزندتان هم از نظر اخلاقی کار بدی است و هم از نظر عقلی اشتباه است. البته خوشبختانه با بالا رفتن سواد و اطلاعات والدین این رفتار کم کم در حال از بین رفتن است.

نظرات شما