طبیعی است که والدین نگران فرزندشان باشند اما باید خود را کنترل کرده و این نگرانی را به نمایش نگذارند.

بعضی از والدین نگرانی آشکاری نسبت به موفقیت فرزندشان دارند. این نوع نگرانی باعث ایجاد استرس و همچنین کاهش اعتماد به نفس در دانش‌آموز می‌شود. و دیده شده که معمولا روی رابطه والد و فرزندی اثر گذاشته، جو بدی بین والدین و فرزند به وجود می‌آورد. اگر چه طبیعی است که در آزمون مهمی مانند کنکور والدین نگران فرزندشان باشند اما باید رفتار خود را کنترل کرده و این نگرانی را بروز ندهند. خودداری والدین از نمایش نگرانی کمک زیادی به وضعیت دانش‌اموز در سال کنکور و موفقیت وی می کند.

نظرات شما