باید یک تعادل برای حمایت از دانش‌آموز کنکوری داشته باشید که هم به او کمک کنید تا وقت کافی داشته باشد و هم از زندگی جدا نشود.

اگرچه باید برای دانش‌آموز کنکوری وقت کافی فراهم کرد اما این به آن معنی نیست که همه کارهای او را شما انجام بدهید. مطمئنا نباید از او انتظار کمک در کارهای خانه یا مواردی از این دست را داشته باشید اما نباید هم کارهای شخصی او را شما انجام بدهید. (البته به جز موارد خاص که لازم می‌دانید) بهتر است کارهای شخصی دانش‌آموز را خودش انجام دهد تا حالت ایزوله و جدا شده از زندگی پیدا نکند. یادمان باشد که حمایت بیش از حد از هر فردی باعث تنبلی و ناتوانی او می‌شود. اما به این هم توجه کنید که حمایت از دانش‌آموز را باید انجام دهید و کارهایی که غیر ضروری هستند و باعث اتلاف وقت او می‌شوند را به جای او انجام دهید.

نظرات شما