منع تفریح برای یک سال اثرات مخربی روی روحیه و شادابی دانش‌آموز داشته و در نهایت کیفیت درس خواندن و آمادگی دانش‌آموز را هم خراب می‌کند.

بعضی از والدین در سال کنکور برای اینکه حواس دانش‌آموز پرت نشود، او را از تفریحات منع می‌کنند و از دانش‌آموز انتظار دارند که جز درس خواندن به کار دیگری نپردازد. از آنجا که روند آماده سازی برای کنکور یا به اصطلاح عامیانه کنکوری بودن یک سال به طول می‌انجامد، منع تفریح برای یک سال اثرات مخربی روی روحیه و شادابی دانش‌آموز داشته و در نهایت کیفیت درس خواندن و آمادگی دانش‌آموز را هم خراب می‌کند. توصیه می‌شود که دانش‌آموزان در حد لازم تفریح داشته باشند اما شرایط تفریح طوری باشد که به درس خواندن آسیب نرساند. مثلا در دوره قبل از عید و در روزهایی که مدرسه تعطیل است شب نشینی با خانواده یا اقوام در ساعتهای آخر شب بطوریکه منجر به بی‌خوابی نشود و صبح به درس خواندن ادامه دهد، تاثیر مثبتی روی روحیه دانش‌آموز دارد. تفریحات دانش‌آموز را به صورت معقول مجار بدانید و با آن مخالفت نکنید.

نظرات شما