اگر دانش‌آموتان در کنکور امسال ناموفق بوده به او فشار عصبی و روحی وارد نکنید.

بعضی از والدین که فرزندشان در کنکور ناموفق است در دوره آمادگی برای کنکور سال بعد به فرزندانشان فشار زیادی می‌آورند تا موفق شوند. البته برای درس خواندن باید به فرزندانی که درس نمی‌خوانند فشار آورد ولی نباید فشار روانی به آنان وارد کرد. عدم موفقیت خود باعث فشار و استرس عصبی می‌شود و باید از فشار آوردن بیشتر به روحیه و روان فرزندتان خودداری کنید. از طرفی از نظر روحی با او مدارا کنید و از طرف دیگر برای درس خواندن کمی به او فشار بیاورید. وارد کردن فشار روحی باعث از بین رفتن آرامش و اعتماد به نفس و عدم نتیجه گیری در کنکور امسال می‌شود.

نظرات شما