دوست داشتن و خیرخواهی خود را با گفتن جملات محیت آمیز و امید بخش به فرزندتان ثابت کنید.

لازمه تغییر هر رفتار در فرزندان تشویق و تنبیه است، اما باید تاکید روی تشویق باشد. استفاده از جملات محبت آمیز نشانه خیرخواهی و دوست داشتن شماست و باعث رابطه بهتر شما و فرزندتان می‌شود. با توجه به نیاز دانش‌آموز به تحرک و انگیزه، گفتن جملات امیدبخش و انگیزه‌بخش از طرف شما بیشترین تاثیر را روی فرزندتان دارد. توجه کنید که توصیه می‌کنیم که میزان جملات محبت آمیز و امید بخشی که شما به فرزندتان می‌گویید باید بیشتر از میزان نصیحت و توصیه درسی باشد تا فرزند شما خیرخواهی شما را به طور کامل بپذیرد و احساس امر و نهی نکند.

نظرات شما