بهتر است از صحبت درباره اهداف خود یا دانش‌آموز جلوی فامیل و آشنا پرهیز کنید تا به او فشار وارد نشود.

بعضی از والدین برای تشویق و ایجاد حس خوب در دانش‌آموز در جمعهای فامیلی و آشنایان از اهداف او و رشته‌هایی که او قبول خواهد شد سخن می‌گویند. این روش معمولا فشار مضاعفی به دانش‌آموز وارد می‌کند و دانش‌آموز با تصور اینکه در صورت عدم موفقیت چه اتفاق خواهد افتاد و درباره او چه فکری خواهند کرد، به شدت اذیت می‌شود. جدا از اینکه اگر نتواند برای مدتی احساس خجالت و شرمندگی می‌کند. بهتر است در مورد اینکه او چه رشته‌ای قبول خواهد شد جلوی دیگران صحبت و اضطراب او را تشدید نکنید.

نظرات شما