حتما این توصیه‌ها را بخوانید

در روز و شب قبل از کنکور در خوردن غذا و ورزش و بازی دقت کنید. غذاهای سنگین نخورید و ورزش و بازی سنگین هم نکنید. ممکن است فکر کنید که خستگی شدید باعث خواب زودتر و بهتر می‌شود. اگرچه این حرف درست است اما حساب استثناها را هم بکنید اگر صبح هنوز خسته بودید چه؟ اگر با وجود خستگی خوابتان نبرد و کار را برایتان بدتر کرد و هم خسته  و هم بی‌خواب شدید چه؟

اگر از بیخوابی می‌ترسید یا سابقه بی‌خواب شدن در چنین مواردی را دارید به پزشک مراجعه کنید و از او مشورت بگیرید و اگر لازم می‌دانید از او درخواست کنید که قرصهای خواب آور یا آرامش بخش برایتان تجویز کند.

به هیچ وجه خودسرانه قرص نخورید چون جدا از ضررهای جسمی احتمالی، ممکن است اثرات آن در روز کنکور باقی بماند و روز کنکورتان را خراب کند.

نظرات شما