در حال حاضر روی روال درس خواندن هستید این روال را قطع نکنید.

اگر امسال سال سوم دبیرستان هستید و سال بعد کنکور دارید، حتما به این توصیه توجه کنید. در حال حاضر شما برای امتحانات درس می‌خوانید و به همین دلیل در اوج توان یادگیری و درس خواندن هستید. توصیه ما به شما این است که برای موفقیت در کنکور پس از پایان امتحانات درس خواندن را قطع نکنید. زیرا اگر درس خواندن را قطع کنید باید تلاش کنید تا دوباره روی روال درس خواندن بیفتید. بهتر است که برای استراحت فقط چند روزی ساعت درس خواندن خود را کم کنید نه اینکه کلا به خود استراحت بدهید. حتما در هر روز پس از امتحانات چند ساعت (حداقل دو ساعت هم که شده) درس بخوانید تا از این روالی که به اجبار امتحانات بدست آورده‌اید نهایت استفاده را بکنید.

نظرات شما