چند توصیه ورزشی برای استفاده در زندگی روزمره.

۱- از هر فرصتی برای انجام فعالیت بدنی استفاده کنید و اگر وقت نداشتید روزانه ۳۰ دقیقه ورزش کنید، به هر میزان که می توانید، آن را انجام دهید.

۲- برای خرید مایحتاج روزمره و هنگام رفتن به خانه یا محل کار مسیر را پیاده طی کنید.

۳- چنان چه لازم است از اتوبوس یا مترو و… برای رفتن به منزل یا محل  کار استفاده  شود، از یک ایستاده دورتر برای پیاده یا سوار شدن و رسیدن به مقصد استفاده نمایید.

۴- در صورت استفاده از وسیله نقلیه شخصی آن را در فاصله معینی از محل کار، پارک کرده و باقی راه را پیاده طی کنید.

۵- در صورتی که منع پزشکی وجود نداشته باشد، حتی الامکان از پله به جای آسانسور یا پله برقی برای بالا و پایین رفتن استفاده نمایید.

۶- از نشستن های طولانی، به خصوص در محل کار و یا در حین تماشای تلویزیون خودداری کنید.

۷- اگر باغ یا باغچه ای در اختیار دارید، زمان بیشتری را در آن صرف کنید.

۸- اگر مجبور هستید بچه ها را به مدرسه ببرید، حتی الامکان این کار را پیاده انجام دهید.

۹- در صورت ضعف جسمی، از ۵ تا ۱۰ دقیقه در هر روز شروع کرده و آن را به تدریج افزایش دهید.

۱۰- تعداد قدم های روزانه را تدریجا افزایش دهید(هر روز یک قدم بیشتر از روز قبل)، ولی برای رسیدن به زمان ” ۳۰ دقیقه  در روز ” عجله نکنید، رعایت نظم در این فعالیت بسیار مهم است.

۱۱- با دوستانی که فعالیت و جنب و جوش بیشتری دارند، همراه شوید.

۱۲- بردن بچه ها به پارک نیز مناسب است، ولی به جای نشستن روی صندلی، در اطراف فضای بازی آن ها قدم بزنید.

ادامه دارد…

نظرات شما