برنامه روزانه مشخصی داشته باشید و بدن خود را به آن عادت دهید.

سعی کنید ساعت خواب و بیداری خود را به درستی تنظیم کنید. برنامه روزانه داشته باشید و ساعت فعالیتتان با ساعت بیولوژیکیتان همگام باشد. به عبارت دیگر بهتر است صبح زود از خواب بیدار شوید و فعالیت و درس خواندن خود را در روز انجام دهید. فقط یک استثنا وجود دارد: اگر شرایط خانه یا محیط شما در روز برای درس خواندن مناسب نیست می‌توانید ساعاتی از برنامه خود را به شب منتقل کنید.

نظرات شما