علاوه بر یادگیری تست زنی باید نحوه آزمون دادن شما در کنکور متفاوت باشد.

در امتحانات مدرسه شما باید چند سوال را در زمانی که برای حلشان کافی است پاسخ دهید. اما در کنکور شما با چالش زمان روبرو هستید زیرا زمان برای حل کردن و پاسخ دادن سوالات کم است. چیزی که در مورد کنکور باید بدانید این است که نباید روی چند سوال تمرکز کنید بلکه باید سعی کنید سوالات ساده و متوسط را حتما جواب بدهید و بعد به سراغ سوالات سخت بروید. نوع پاسخگویی کنکور فرق دارد باید امسال روی این نوع پاسخگویی کار کنید تا برای کنکور آماده باشید.

نظرات شما