روزانه:روزانه:  کلاس رفتن معمولی هست که پولی پرداخت نمی کنید و وام کمک هزینه هم به شما تعلق می گیرد . شبانه: دقیقا مثل روزانه و کلاس ها مشترک و فقط پولی می باشد  و خوابگاه ندارد. شهریه ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ کهتا ۹۰۰ هزار تومان نیز وام داده می شود مجازی: کلاسی ندارد و از طریق سیستم […]

روزانه:روزانه:  کلاس رفتن معمولی هست که پولی پرداخت نمی کنید و وام کمک هزینه هم به شما تعلق می گیرد .

شبانه: دقیقا مثل روزانه و کلاس ها مشترک و فقط پولی می باشد  و خوابگاه ندارد. شهریه ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ کهتا ۹۰۰ هزار تومان نیز وام داده می شود

مجازی: کلاسی ندارد و از طریق سیستم اینترنت و کلاس مجازی است  و البته در دوره های مجازی برخلاف اینکه تصور می شود ساده است اما سخت گیری ها بیشتر است و پروژهای سنگین تری به دانشجویان داده می شود. اما برای شهریه دقیقا مثل شبانه هست ترمی ۱۲۰۰  تا ۱۵۰۰ .وام هم بصورت قطعی داده نمی شود و به شرایط دانشجو بستگی دارد که در کمیسیون مطرح می شود.

غیرانتفاعی: مانند روزانه و شبانه است و باید هزینه دروس و داشنگاه پرداخت شود.برخی دانشگاه های صعنتی به جهت بهره مندی از اساتید مجرب جرو دانشگاه مطرح و مهم کشور بحساب می آیند.

پیام نور: ۸تا ۹ جلسه تشکلیل میشود که بستگی به استاد دارد در خیلی موارد اصرار و اجباری به حضور نیست. شهریه پیام نور مشابه شبانه هست و همان ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ می شود

دانشگاه آزاد: دانشگاهی شبیه دانشگاه سراسری اما با پرداخت شهریه حدود برای هر ترم ۱۵۰۰-۱۸۰۰

پردیس خودگردان (بین المللی): شهریه آن ترمی ۳٫۵ تا۴ میلیون هست پردیس دانشگاه های معتبر در نقاط مختلف کشور نمایندگی دارند.تفاوت دانشگاه روزانه، مجازی و غیرانتفاعی

روزانه:روزانه:  کلاس رفتن معمولی هست که پولی پرداخت نمی کنید و وام کمک هزینه هم به شما تعلق می گیرد .شبانه: دقیقا مثل روزانه و کلاس ها مشترک و فقط پولی می باشد  و خوابگاه ندارد. شهریه ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ کهتا ۹۰۰ هزار تومان نیز وام داده می شودمجازی: کلاسی ندارد و از طریق سیستم اینترنت و کلاس مجازی است  و البته در دوره های مجازی برخلاف اینکه تصور می شود ساده است اما سخت گیری ها بیشتر است و پروژهای سنگین تری به دانشجویان داده می شود. اما برای شهریه دقیقا مثل شبانه هست ترمی ۱۲۰۰  تا ۱۵۰۰ .وام هم بصورت قطعی داده نمی شود و به شرایط دانشجو بستگی دارد که در کمیسیون مطرح می شود.غیرانتفاعی: مانند روزانه و شبانه است و باید هزینه دروس و داشنگاه پرداخت شود.برخی دانشگاه های صعنتی به جهت بهره مندی از اساتید مجرب جرو دانشگاه مطرح و مهم کشور بحساب می آیند.پیام نور: ۸تا ۹ جلسه تشکلیل میشود که بستگی به استاد دارد در خیلی موارد اصرار و اجباری به حضور نیست. شهریه پیام نور مشابه شبانه هست و همان ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ می شوددانشگاه آزاد: دانشگاهی شبیه دانشگاه سراسری اما با پرداخت شهریه حدود برای هر ترم ۱۵۰۰-۱۸۰۰پردیس خودگردان (بین المللی): شهریه آن ترمی ۳٫۵ تا۴ میلیون هست پردیس دانشگاه های معتبر در نقاط مختلف کشور نمایندگی دارند.

 

نظرات شما