هابل بزرگ‌ترین تلسکوپی است که تاکنون موفق شده تا تصاویر فوق‌العاده‌ای را از کهکشان‌ها به زمین مخابره کند. این تلسکوپ به تازگی موفق شده تا تصویری واضح را از کهکشان NGC 4388 در حال تغییر را ثبت کند که ویژگی‌های بیضوی و حلقوی آن یک‌جا در تصویر آشکار است.

کهکشان NGC 4388 یکی از ۱۳۰۰ کهکشان در خوشه دوشیزه است که در فاصله ۵۹ میلیون سال نوری از زمین قرار گرفته و در صورت‌فلکی دوشیزه و گیسو قرار گرفته است. در تصویر ارسالی هابل، این کهکشان از ویژگی هر دو کهکشان «بیضوی» و «مارپیچی» برخوردار است. NGC 4388 به عنوان یک کهکشان مارپیچی ثبت شده؛ اما دامنه‌های نرم و بدون شکل آن شبیه یک کهکشان بیضوی است.

طبقه‌بندی این کهکشان در گروه مارپیچی‌ها با توجه به دو بازوی مارپیچی متقارن آن انجام شده که از مرکز گوی مانند NGC 4388 به بیرون کشیده شده‌اند. در داخل ابرهای تیره غبار اطراف بازوها، پرتوهایی به رنگ آبی روشن دیده می‌شود که نشانگر تولد ستارگان جوان است. دانشندان بر این باوراند که هویت دوتایی این کهکشان در نتیجه موقعیت آن در داخل یک خوشه شلوغ کهکشانی اتفاق افتاده که در آن، کهکشان‌ها با هم برخورد کرده، داغ می‌شوند و به شیوه‌های گوناگون بر هم تاثیر می‌گذارند.

نظرات شما