درس خواندن در مکانهای مختلف احتمال فراموشی را کاهش می‌دهد.

براساس تحقیقات انجام شده مطالعه‌ی یک مطلب در مکان‌های مختلف در هر روز احتمال فراموشی آن مطلب را کاهش می‌دهد. هر بار که ما مکان مطالعه‌ی خود را تغییر می‌دهیم (مثلا از کتابخانه به کافی‌شاپ یا از کافی‌شاپ به پارک)، مغز خود را وادار می‌کنیم که هر بار ارتباط تازه‌ای با مطلب تشکیل دهد، درنتیجه آن مطلب یه یک خاطره‌ی قوی‌تر تبدیل می‌شود.

البته اگر این کار برای شما ناخوشایند است یا عادت دارید در یک مکان ثابت درس بخوانید از این توصیه صرف نظر کنید.

نظرات شما